ASFALT YAPIMI


Karayolları Genel Müdürlüğü'nce belirlenen standart gradasyonlarda, bitümlü sıcak karışım ile, her türlü yol, park alanları ve diğer zeminlerin kaplanması yapılmaktadır.
Designed by ResetOTB